Bij restitutiepolis hoogste vergoedingen

 

Neem contact met me op

Meer informatie

Hieronder vindt u links naar websites met achtergrondinformatie en naar mijn waarnemers. Ook vindt u hier informatie over de klachtenregeling en mijn kwaliteitsstatuut.

 

Vereniging voor Cognitieve Gedragstherapie: http://www.vgct.nl

Vereniging voor EMDR: http://www.emdr.nl

Informatie over ongecontracteerd werken: https://contractvrijepsycholoog.nl

Mijn waarnemers: Tineke de Ruyter: www.deruytershoeve.nl  en Lars Röben https://www.exposepsychologie.nl/

Mijn kwaliteitsstatuut: https://www.ggzkwaliteitsstatuut.nl/Instelling/DownloadPdfHistory?documentId=55525

Hier vindt u het Klachten- en geschillenreglement (NIP) https://psynip.nl/wp-content/uploads/2022/12/Model-Klachten-en-geschillenreglement-Wkkgz-NIP.docx

U kunt een eventuele klacht indienen via nip@klachtencompany.nl, bij voorkeur via het klachtenformulier https://psynip.nl/wp-content/uploads/2022/12/Klachtenformulier-NIP-regeling-blanco-1.docx