Bij restitutiepolis hoogste vergoedingen

 

Neem contact met me op

Kosten en vergoedingen

De meeste behandelingen worden (gedeeltelijk) vergoed vanuit het basispakket. Mijn praktijk heeft geen contracten afgesloten met verzekeraars. Dat betekent dat de vergoeding van de behandeling onder ongecontracteerde (restitutie)zorg valt. Je ontvangt en betaalt zelf de rekening en kunt deze indienen bij de verzekeraar, waarna je een bepaald bedrag (het ongecontracteerde restitutietarief) terugkrijgt.
Deze tarieven hangen af van je verzekeraar en van je polis. Wanneer je een restitutiepolis hebt, wordt meestal meer vergoed, bij een aantal verzekeraars 100%. Met een naturapolis is dit ongeveer  55-70%. (Let op: de restitutiepolis van ONVZ vergoedt 65% ipv 100%).  Kijk goed je polisvoorwaarden na. Op de sites van de verzekeraars is informatie te vinden over de precieze hoogte van de ongecontracteerde tarieven. Ook vind je hier een overzicht: https://contractvrijepsycholoog.nl Je zorgverzekeraar zal elk kalenderjaar je eigen risico aanspreken. Je bent zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de factuur (zie ook mijn pagina betalingsvoorwaarden). Voor behandelingen in de generalistische basis GGZ geldt de standaardtarievenlijst. Elke maand ontvang je een factuur met alle informatie die nodig is voor een vergoeding door de zorgverzekeraar.