Bij restitutiepolis volledige vergoeding

 

Neem contact met me op

Kosten en vergoedingen

De meeste behandelingen worden (gedeeltelijk) vergoed vanuit het basispakket. Mijn praktijk heeft geen contracten afgesloten met verzekeraars. Dat betekent dat de vergoeding van de behandeling onder restitutiezorg valt. Je ontvangt en betaalt zelf de rekening en kunt deze indienen bij de verzekeraar, waarna je een bepaald bedrag (het ongecontracteerde restitutietarief) terugkrijgt.
Deze tarieven hangen af van je verzekeraar en van je polis. Wanneer je een restitutiepolis hebt, wordt het volledige bedrag vergoed. Met een naturapolis is dit ongeveer 60 - 70%. (Let op: de restitutiepolis van ONVZ is met ingang van 2021 veranderd en vergoedt 70% ipv 100%). Op de sites van de verzekeraars is informatie te vinden over de precieze hoogte van de ongecontracteerde tarieven. Ook vind je hier een overzicht: https://contractvrijepsycholoog.nl Je zorgverzekeraar zal je eigen risico aanspreken. Je bent zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de factuur (zie ook mijn pagina betalingsvoorwaarden).

Voor behandelingen in de generalistische basis GGZ geldt de standaardtarievenlijst. Elke maand ontvang je een deelfactuur en na afloop van het traject krijg je de eindfactuur met alle informatie die nodig is voor een vergoeding door de zorgverzekeraar.

Zorg die niet in het basispakket valt, kan vanuit een aanvullend pakket soms toch voor vergoeding in aanmerking komen.