Bij restitutiepolis volledige vergoeding

 

Neem contact met me op

Kosten en vergoedingen

De meeste behandelingen worden (gedeeltelijk) vergoed vanuit het basispakket. Mijn praktijk heeft geen contracten afgesloten met verzekeraars. Dat betekent dat de vergoeding van de behandeling onder restitutiezorg valt. Je ontvangt en betaalt zelf de rekening en kunt deze indienen bij de verzekeraar, waarna je een bepaald bedrag (het ongecontracteerde restitutietarief) terugkrijgt.
Deze tarieven hangen af van je verzekeraar en van je polis. Wanneer je een restitutiepolis hebt, wordt het volledige bedrag vergoed. Met een naturapolis is dit ongeveer 60 - 70%. (Let op: de restitutiepolis van ONVZ is met ingang van 2021 veranderd en vergoedt 70% ipv 100%). Op de sites van de verzekeraars is informatie te vinden over de precieze hoogte van de ongecontracteerde tarieven. Ook vind je hier een overzicht: https://contractvrijepsycholoog.nl Je zorgverzekeraar zal je eigen risico aanspreken. Je bent zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de factuur (zie ook mijn pagina betalingsvoorwaarden). Voor behandelingen in de generalistische basis GGZ geldt de standaardtarievenlijst. Elke maand ontvang je een deelfactuur en na afloop van het traject krijg je de eindfactuur met alle informatie die nodig is voor een vergoeding door de zorgverzekeraar.

Per 1 januari 2022 verandert het vergoedingensysteem. Alle lopende behandelingen moeten per 31/12/2021 administratief afgesloten en gefactureerd worden volgens het oude systeem. Dat wil zeggen dat de tijd die we tot dan besteed hebben, gefactureerd wordt, waarna we verder gaan in het nieuwe systeem. Het nieuwe systeem werkt weer met facturen per sessie, wat voor de meeste mensen veel natuurlijker aanvoelt. U kunt dan ook veel sneller dan in het oude systeem, namelijk al tijdens de behandeling, uw kosten declareren bij uw verzekeraar. Een nadeel van het nieuwe systeem is dat mensen elk kalenderjaar hun eigen risico kwijt zijn. Dus als u start in november, betaalt u het eigen risico voor 2021 (als dat nog niet op was) en als u verder gaat in januari, betaalt u het eigen risico voor 2022. Hierover heeft de beroepsgroep protest aangetekend bij de overheid, maar daar is nu nog geen antwoord op. De tarieven die gaan gelden in het nieuwe systeem zijn gebaseerd op de overheidsrichtlijnen, die nu nog niet definitief zijn. Ik zal ze in de loop van het najaar op de site vermelden.