Bij restitutiepolis hoogste vergoedingen

 

Neem contact met me op

Algemene betalingsvoorwaarden

 

• Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Dit kan per mail, voicemail, telefonisch en schriftelijk. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak wordt 50 euro in rekening gebracht. Dit bedrag komt niet in aanmerking voor vergoeding door de verzekeraar.  Deze regel is opgeschort zolang de coronamaatregelen in de maatschappij van kracht zijn. Bij verkoudheid of griep kunt u zich zonder deze kosten op elk tijdstip afmelden.

• De gedeclareerde kosten dienen binnen 21 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

• Bij niet-betaling binnen 21 dagen na de factuurdatum wordt er zonder extra kosten een betalingsherinnering gestuurd.

• Voldoet de cliënt binnen 21 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de praktijkhouder zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen of door derden te laten uitvoeren. Hiertoe is een overeenkomst aangegaan met Medicas en gelden de volgende voorwaarden: https://medicas.net/Betalingsvoorwaarden

• Alle buitengerechtelijke incassokosten die verband houden met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt.

• Bij betalingsachterstand is de praktijkhoudergerechtigd verdere afspraken op te schorten totdat aan de betalingsverplichtingen is voldaan.